1
Het visumcentrum verzorgt uw aanvraag van een visum voor Rusland niet voor u; wel neemt het aanvragen in ontvangst en verwerkt het deze volgens de instructies van de Russische ambassade. Hoe lang van tevoren moet

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments